Karabin centralnego zapłonu – poziom 0

Zapraszamy na szkolenie podstawowe z obsługi i nauki celnego strzelania z karabinu centralnego zapłonu w oparciu o konstrukcję AR-15

Tematyka szkolenia:

 • podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią BLOS
 • podstawy balistyki
 • budowa broni, omówienie funkcji poszczególnych elementów broni na podstawie karabinka AR-15
 • omówienie najczęstszych dysfunkcji broni, mechanizmów ich powstawania i usuwania
 • postawy strzeleckie
 • chwyt broni
 • praca na spuście
 • zasady celowania
 • wprowadzanie w cel
 • wymiana magazynka
 • kontrola i ocena stanu broni
 • teoria strzelania

Dla osób nie posiadających broni:

 • 350 zł w tym 65 szt. amunicji 5,56 NATO
 • 15% zniżki dla służb mundurowych

Dla osób posiadających własną broń, pas, kaburę, ładownice:

 • 250 zł opłata za szkolenie
 • 15% zniżki dla służb

 

Kurs bojowego posługiwania się karabinkiem AR-15 www.MCS.org.pl