Site Overlay

Zapraszamy na strzelnicę do Bochni! U nas zakaz nie obowiązuje.

Przypominamy, że zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 11 października 2018 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1) na terenie miasta Krakowa w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r.

W tych dniach zapraszamy na strzelnicę w Bochni, gdzie można strzelać do woli. Jeżeli zakaz Cię dotyczy nie przejmuj się. Będziesz mógł skorzystać z naszej broni obiektowej! ZAPRASZAMY!!